Např. Máme otevřeno denně od 8:00 do 16:00

RODINA – toxické místo pro dítě?

01.02.2022

Ač je to zvláštní, tak ano, rodina se stala pastí, špatným vzorem i modelem, ze kterého vychází dítě jako dospělý člověk s jasně definovanými zdravotními komplikacemi, zkráceným věkem dožití a se sníženou vidinou kvalitního života. A viník je znám, jsou to bohužel jeho nejbližší.

Zdá se vám to jako příliš tvrdá slova, tak čtěte dál.

Dle časopisu The Lancet nás čeká v roce 2022 zásadní zlom, kdy podvyživených dětí bude méně, než dětí s obezitou. Tento stav byl očekáván, ale opatření související s pandemií koronaviru vše urychlila. Lze tedy říci, že jednu pandemii střídá druhá, neméně závažná.

Jak poznat, že je Vaše dítě v nadváze?

Součástí očkovacích průkazů jsou percentilové grafy, kde lze dohledat, v jakém pásmu se Vaše dítě nachází. Hodnoty nad 90 percentil značí nadváhu a 97+ percentil značí obezitu.

Další možností je měření na bioimpedanční váze, kdy pomocí proudu dojde k jasnému určení množství tkání v organismu. Výhodou tohoto měření je rychlost získání výsledků, jako je množství tukové tkáně podkožní i útrobní s porovnáním množství aktivní svalové hmoty.

Chybné je se domnívat, že dítě z nadváhy vyroste, že má nadváhu v rodině, a že je lepší, když jí, než aby hladověl. Každé další navýšení hmotnosti nese zkrácení produktivního věku a věk dožití se zkracuje až o desítky let. Zdravotní komplikace, která byla dříve diagnostikována u starší populace, se dnes běžně diagnostikují lidem v produktivním věku a u dětí není výjimkou ani diabetes mellitus 2 typu.

Jak je to možné?

V době, kdy dítě není v předškolním nebo školním zařízení, nebo se tam nestravuje, je zcela závislé na konzumaci jídel připravených doma, popřípadě toho, co si samo koupí. A i když se domníváte nebo ho dokonce omlouváte tím, že nemá rádo zeleninu nebo nepije čistou vodu, zkuste si v prvé řadě popravdě odpovědět na následující jednoduché otázky. Jak je na tom Vaše stravování? Vidí tu zeleninu i na Vašem talíři? Jaké tu máme zrcadlení jídelních návyků?!

A jak postupovat tam, kde byly zásady prevence dlouhodobě podceňovány a nedodržovány?

Vyrazit aktivně do boje! A to hlavně do boje s potravinami, zvyky a chováním celé rodiny. Pro zajištění dobrého zdraví, nelze "opravit" pouze dítě, změna stravovacích návyků musí proběhnout i u jeho nejbližší rodiny. Důležitý je první krok, stačí se objednat a zjistit, jaké jsou možnosti. Změny je nutné dělat cíleně, po malých krocích s přihlédnutím na schopnosti a možnosti každého klienta. Společná práce a provázanost rodiny nejen, že zlepší zdravotní stav, ale i podpoří krásné zážitky, kdy pracujete jako tým, a kde je jeden druhému oporou.

Pojďme do toho společně! Jde-to!