Např. Máme otevřeno denně od 8:00 do 16:00

Kampaň „Malnutrition Awareness Week“ Týden rizik malnutrice

01.11.2021

V termínu od 1. do 5. 11. 2021 se Česká republika letos poprvé připojuje k celosvětové kampani "Malnutrition Awareness Week" - Týden rizik malnutrice. Vyvrcholením kampaně bude Nutriční den 2021, který je letos stanoven na 4. 11. 2021 a je zaměřen na nutriční péči u klientů v sociálních i zdravotnických službách.

V České republice od roku 2019 zlepšuje nutriční péči Aliance pro nutriční péči (APNP), jejímž základním pilířem je zvyšování kvality a dostupnosti nutriční péče pro všechny pacienty trpící podvýživou neboli malnutricí.

Častým příznakem malnutrice je nechtěný úbytek hmotnosti během 3 až 6 měsíců, dále potom snížená chuť k jídlu, dlouhodobá únava nebo deprese. Jedná se o život ohrožující stav, který může postihnout každého člověka napříč věkovými skupinami. Často malnutrice nastupuje plíživě a mohou jí trpět i jedinci s nadváhou, či obezitou, u kterých se v počátečních stadiích hůře rozeznává.

Velmi rizikovou skupinou jsou senioři, u kterých neléčená malnutrice vede k ztrátě pohyblivosti a tím omezuje samostatnost. Dalšími komplikacemi mohou být časté infekční onemocnění, dekubity, zápal plic nebo špatné hojení ran. Bohužel sem patří i vyšší úmrtnost.

Ke zkvalitnění života stačí včasné rozpoznání nemoci pomocí nutričního screeningu a k sjednání nápravy u nemocného pomohou drobné změny ve stravování s navýšením příjmu energie i živin.

Pokud malnutrice nějakým způsobem ovlivňuje váš život a chcete-li tento stav změnit - Jde-to - stačí zavolat na telefonní číslo 737 669 223 a společně se zaměříme na výživu.

Krásný den plný energie přeje Zuzana

Základní informace k malnutrici lze dohledat na webu rizikamalnutrice.cz, kde pomocí kalkulačky lze rychle vyhodnotit i riziko malnutrice.