Např. Máme otevřeno denně od 8:00 do 16:00

Správná motivace = splněný sen ...

09.07.2023

Každý člověk má v životě mnoho přání. Např.: něco udělat jinak, něco změnit nebo začít znovu. Všechna tato přání jsou někde v naší mysli a čas od času některá vyplavou na povrch a stanou se realitou a jiná naopak zapadnou a zůstanou v hlubinách naší mysli.

K naplnění svých přání je dobré znát cestu, která vede tam, kde se sny stanou skutečností.

U přáních týkajících se výživy je dobré si ujasnit své myšlenky a soustředit se na svůj vlastní cíl. Na počátku často stojí mnoho impulsů, ale jen některé se mohou stát motivací. Motivací, která zajistí, že z prvotního přání se stane rozhodnutí a na jeho základě se zrodí osobní plán-projekt.

Pro začátek doporučuji znát odpovědi na 4 základní otázky:

UROVNÁNÍ si vlastních životních hodnot.

PROČ o danou změnu usiluji?

Pro KOHO danou změnu dělám?

DOBU, po kterou chci v dané změně vytrvat, popřípadě JAK DLOUHO si chci své splněné přání udržet?

Možná se vám zdají tyto body zvláštní a nepodstatné, ale opak je pravdou. Málokdo dokáže změnit člověka. K zásadním rozhodnutím zkrátka musí dojít každý sám.

Jako nutriční terapeut ve své ordinaci naslouchám právě těmto odpovědím a na jejich základě nastavuji každému zájemci změny na míru. Kladu důraz především na to, aby změny byly udržitelné, tedy bez příkazů a zákazů, aby klient daným informacím správně porozuměl a hlavně, aby byl o každé změně vnitřně přesvědčen. Cílem není žít podle tabulek, ale najít správnou cestu, kterou tvoří pouze skutečná přání ...