Např. Máme otevřeno denně od 8:00 do 16:00

3 + 1 rozdíl mezi nutričním1 terapeutem a výživovým poradcem

09.07.2023

Kdo postavil kozí chlívek, může postavit dům, kdo postavil lávku, může stavět most, komu se povedlo zhubnout, může radit ve výživě? Ano nebo Ne...

U některých profesí, je odpověď více než jasná, ale u jiných se naopak trochu slévá a pomyslná hranice už tak vidět není.

Nahlédněme do základních rozdílů, jež se týkají výživy a mentorské činnosti v této oblasti.

1. Udělení pravomoci

Nutriční terapeut je nelékařský zdravotní pracovník, který vystudoval vysokoškolské či vyšší odborné vzdělání, dle zákona č. 96/2004 Sb., o nelékařských zdravotnických povoláních a pro svou činnost je zapsán na krajském úřadě. [1] Výživový poradce nemusí dokládat žádné vzdělání a tuto činnost může vykonávat každý, kdo splňuje podmínky udělené živnostenských úřadem. Někteří se mohou prokazovat kurzem, avšak jeho rozsah se může zásadně lišit, lepší kurz je akreditován např. MŠMT. [1]

2. S kým pracuje

Nutriční terapeut nalezne uplatnění na specializovaných ambulantních, či lůžkových státních i nestátních zařízení, v provozech stravování, v lázeňské péči, či soukromé praxi. Jeho vzdělání mu umožňuje pracovat se zdravím pacientem, tak i s nemocným. [1] Výživový poradce je schopný poradit v problematice výživy u zdravého člověka.

3. Každý má svou roli

Nutriční terapeut může svým klientům doporučovat užívání léků, pakliže uzná za vhodné suplementaci určitých látek popřípadě jejich nevhodnost. Je schopný upravit nemocnému jeho jídelníček, dle jeho individuálních potřeb, zvláště užívá-li nějaké léky pravidelně. [2] Spolupracuje s ošetřujícím lékařem a podílí se na preventivní, diagnostické i léčebné péči v oboru klinická výživa. [3] Výživový poradce by měl každého nemocného klienta poslat ke specialistovi. Jeho role je mentorovat a budovat osvětu ve zdravém životním stylu. [2] Nutno podotknout, že obezita je chronické onemocnění způsobené nahromaděním velkého množství tuku v těle. Obezita s sebou nese i řadu zdravotních komplikací a výživový poradce nemusí zvládnout posoudit různá rizika. [4]

+ 1 A důležitá informace: Za svou činnost jsou nutriční terapeuti a specialisté odborně i právně odpovědní! [4]

Závěrem je třeba říci, že se obě profese společně podílí v šíření osvěty zdraví a prevence populace. Kvalita jejich činnosti je různá a nelze paušálně říci, že každý terapeut je dobrý a poradce přebírá roli, která mu nepřísluší.

[1] ČANT (Česká asociace nutričních terapeutů, z. s.). Kdo je to nutriční terapeut? [online]. [vid. 2021-03-20]. Dostupné z: https://www.cant.cz/kdo-je-nutricni-terapeut/

[2] JIRCHÁŘOVÁ, Šárka. Jak správně vybrat výživového poradce.[online]. © 2021 [cit. 2021-03-20]. Dostupné z: https://www.bezhladoveni.cz/jak-spravne-vybrat-vyzivoveho-poradce/

[3] NSP (Národní soustava povolání). Nutriční terapeut. [online]. © 2017 [cit. 2021-03-20]. Dostupné z: https://nsp.cz/jednotka-prace/nutricni-terapeut-f9fe

[4] HUDCOVÁ, Olga. Kdo je kdo v oblasti výživy? [online]. 2014 [cit. 2021-03-20]. Dostupné z: https://www.ceskapotravina.net/content/kdo-je-kdo-v-oblasti-vyzivy