Počátek aneb studiem to nekončí ...

Mohla bych začít: "Vždycky jsem měla problém...", ale kdo nemá. Abych byla upřímná, ten první moment si už přesně nepamatuji. Možná to byly rozhovory doma na téma "kam se vrtnout" .... Otázky typu, co by mě bavilo. A patrně tehdy padlo i osudné - tak jdi studovat.

Ta myšlenka zrála, jak dobré víno a když jsem řešila, jak odpovědět na dotazy zákazníkům, co mohou a co je vhodné pro jejich potřeby nebo zdravotní omezení - myšlenka uzrála. Leč  kam se vrtnout, mnoho kurzů, mnoho cest, mnoho otázek a mnoho odpovědí, které se vždy úplně nedoplňovali. Uvědomila jsem si, že nemohu jen tak něco odpovídat / říkat. I když díky internetu by se ze mě mohl stát expert skoro na všechno. Zastávám však zásadu, že když někomu dávám rady, tak musím vědět, o čem mluvím. Má rada musí být zkrátka něčím podložena, ať už zkušenostmi, nebo fakty.

Nakonec jsem se rozhodla věnovat čas danému vzdělání a rozšířit si své obzory i na  půdě akademické. A tak se i stalo.

Dnes jsem zde a uvědomuji si, že má cesta udělením titulu neskončila. Svoji profesi vnímám jako celoživotní pouť dalšího učení. Každý má svobodnou moc ovlivňovat své zdraví. Je to cesta, po které kráčí každý sám za sebe a je potřeba volit správně. Pokud jste tedy připraveni a hledáte směr na své pouti za znovu nalezením vlastního zdraví nebo jen potřebujete radu pro začátek, ráda budu vaším průvodcem. Čas rozhodnutí je pouze na Vás a věřte, že i drobná změna má velký smysl a hlavně - JDE-TO


"Statečnost každé duše lze zvětšit učením a cvičením."

(Xenofén)